Stichting Bosproject Scouting Neede
Het kampeerterrein maakt deel uit van De Needse Berg, een opgestuwde heuvel uit de ijstijden. Grondlagen zijn hier door elkaar gehaald waardoor bepaalde lagen aan de oppervlakte zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld het Neediën, een blauw/grijsachtig leem.

Het terrein is 10 hectare groot. Waar het kampeerterrein is, werd ruim 35 jaar geleden leem en zand afgegraven. Deze afgraving is vrij willekeurig gebeurd, waardoor een mooi geaccidenteerd terrein is ontstaan. Het terrein is, na het beëindigen van het afgraven, ingeplant met lariks, fijnspar, populier en later inlandse eik. Op open plekken in het bos en op de weide kan worden gekampeerd.

Vanaf 1984 is het terrein, eigendom van de familie ten Cate, in beheer bij de stichting Bosproject Scouting Neede (SBSN), die ook het beheer van het kampeerterrein voor haar rekening neemt.hetbos@deneedseberg.nl